Kongre Koordinatörleri

12. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

Kongre Koordinatörleri

Habibe MAMMADOVA

Habibe MAMMADOVA

Doç. Dr.
Bakü Koreografi Akademisi – Azerbaycan
Tarkan YAZICI

Tarkan YAZICI

Doç. Dr.
Mersin Üniversitesi - Türkiye