Yazım Kuralları

12. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

SÖZLÜ ve ONLINE BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Lütfen duyurunun tamamını okumadan bildiri tam metnini göndermeyiniz. Yazım kurallarına uyulmaksızın hazırlanan bildiriler yazar/yazarlarına ve/veya içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Bildiriler istenilen dilde sunulabilir.
 2. Bildirilerin yazımı için yazı karakteri MS Word Times New Roman olup puntolar;
  • Bildiri Başlığı (Kalın – 12 Punto)
  • Özet ve Abstract (10 punto)
  • Metin (12 Punto)
  • Tablo, şekil, resim vb. yazıları (10 Punto)
  • Dipnotlar (10 Punto)
 3. Bildirinin sayfa düzeni A4 boyutunda yapılandırılmalı ve sayfa marjları tüm yönlerden (sağ-sol-alt-üst) 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 4. Metnin tamamında aralıklar önce ve sonra 6 nk, tek satır ve her iki yana yaslı olmalıdır. Bildirinin hiçbir yerinde girinti kullanılmamalıdır.
 5. Yazar/yazarların isim ve soy isimleri bildiri başlığının altında, 12 Punto, koyu ve ortalı yazılmalıdır.
 6. Unvan, kurum adı ve e-posta adresleri yazar soy isminin sonuna yıldız (*) dipnot ve 10 Punto olarak yazılmalıdır.
 7. Bildiri hangi dilde sunulursa sunulsun Türkçe ve İngilizce en az 200 en fazla 500 kelimeden oluşan özet ve en az beş anahtar kelime yer almalıdır. Özet; çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuçları içermeli ve alt başlık kullanılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce haricindeki dillerde yapılan sunumlarda sunum dilinde özet isteğe bağlıdır.
 8. Bildiriler 20 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmaya özen gösterilmelidir. Metin içerisindeki nota, tablo, resim, şekiller vb. metni ortalayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Kaynak Gösterimi

 1. Metin içerisinde yer alacak alıntılar parantez içerisinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası yer alacak şekilde yazılmalıdır. Örnek; yek yazarlı ise (Gülbeyaz, 1900: 47), iki yazarlı ise (Yazıcı ve Gülbeyaz, 1900: 47) ve çok yazarlı ise (Mammadova ve diğerleri, 1900: 47) şeklinde olmalıdır.
 2. Metin içerisinde sözlü kaynak, alıntı ve/veya aktarım belirtilmelidir. Örnek; (Gülbeyaz ile kişisel görüşme, 01.01.1900) veya (Gülbeyaz ile 01.01.1900 tarihinde yapmış olduğumuz görüşmede…).
 3. Metin içerisinde internet kaynak kullanımında web sayfası ve tarih belirtilmelidir. Örnek; (www.imdcongress.com 01.01.1900).
 4. Kaynakçada, yazar soyadı (büyük), yazar adı, eser adı, yayın yılı, yayın yeri vb. bilgiler yer almalıdır. Kaynakçada alıntının yapıldığı sayfa numarası verilmemelidir.
 5. Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik sıralı olarak hazırlanmalı, aynı yazara ait birden çok kaynakta ise kronolojik sıra kullanılmalıdır.
 6. Kaynakça yazılı kaynaklar, sözlü kaynaklar, internet kaynakları diye alt başlıklara ayrılabilir.

 

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Lütfen duyurunun tamamını okumadan bildirinizi hazırlamayınız. Yazım kurallarına uyulmaksızın hazırlanan bildiriler yazar/yazarlarına ve/veya içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Bildiriler istenilen dilde sunulabilir.
 2. Poster boyutu 70 cm x 90 cm olmalı ve dik olarak tasarlanmalıdır.
 3. Poster başlığı 48 punto Times New Roman karakterinde, koyu, büyük harflerle ve ortalı olarak yazılmalıdır.
 4. Yazar/yazarların isim ve soy isimleri 36 punto (koyu); unvan, kurum ve e-posta bilgileri 18 punto ve tek satır aralığı olacak şekilde başlığın altına, ortalı biçiminde yazılmalıdır.
 5. Poster metni, tablo ve çizimler, 2 metre mesafeden kolaylıkla okunabilecek şekilde ve 1,5 satır aralığı kullanılarak tasarlanmalıdır.
 6. Alıntılar ve referanslar kongre tam bildiri metni yazım kuralları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Not: Poster bildiriler, sunumların yapıldığı yerde, programda belirtilecek gün ve saatte sergilenecektir. Her poster sahibi, poster oturumu süresince poster/posterlerinin yanında bulunmalı ve çalışmaları ile ilgili bilgiler vermelidir. Yazarı bulunmayan poster/posterler kesinlikle sergilenmeyecek ve bildiri kitabında yer almayacaktır.