Bildiri Yayın

12. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

Kongre programında yer alan ve sunumu yapılmış olan tüm bildiri özetleri “Kongre Özet Kitabında” yer alarak kongre web sayfasında yayınlanacaktır.

Kongrede sunulan bildiriler yazar/yazarların talepleri ve onayı doğrultusunda; tam metinlerin hakemlik sürecinden geçmesi ve kabulü durumunda ISBN numaralı “12. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildiriler Kitabında” yayınlanacaktır.

Tam metinleri 30 Haziran 2024 tarihine kadar gönderilmeyen bildirilere kongre kitabında yer verilmeyecektir.

Kongrede yazar/yazarları tarafından sunulmayan bildiri kongre programında yer alsa dâhi kesinlikle yayınlanmayacaktır.