dans logo

SÖZLÜ BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
 2. Bildirilerin yazımı için yazı karakteri MS Word Times New Roman olup puntolar;
  • Bildiri Başlığı (Kalın – 10 Punto)
  • Özet (8 punto)
  • Metin içlerinde (10 Punto)
  • Dipnotlar (8 Punto)
 3. Yazar/yazarların isimlerinin ilk harfi ile soy isimlerinin tamamı büyük harflerle bildiri başlığının altında, ortalı yazılmalı, kurum adı ve e-posta adresleri soy isimlerin sonuna (*) dipnot ile sayfa altında gösterilmelidir.
 4. Bildirilerde her iki dilde de en az 100 en fazla 300 kelimeden oluşan özet yer almalı ve özet sonunda en az üç en fazla beş anahtar kelime yer almalıdır.
 5. Bildiriler 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bildiri içinde yer alan nota, tablo, resim, şekiller vb. metni ortalayacak şekilde olup, sayfa sınırını aşmamalıdır.
 6. Tüm metin 1 satır aralığı, aralık önce ve sonra 6 nk, her iki yana yaslı olmalıdır. Bildirinin hiçbir yerinde girinti kullanılmamalıdır.
 7. Bildirinin sayfa düzeni A4 boyutunda yapılandırılacak ve sayfa marjları tüm yönlerden (sağ-sol-alt-üst) 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Kaynakların Gösterimi

 1. Metin içerisinde yer alacak alıntı tek yazarlı ise; yazar soyadı, yayın yılı, : ve sayfa numarası biçiminde parantez içerisinde belirtilmelidir. Örnek: (Gülbeyaz, 1912: 47)
 2. Metin içerisinde yer alacak alıntı birden çok yazarlı ise; “ilk yazarın soyadı ve diğerleri” ifadesi konulmalıdır. Örnek: (Gülbeyaz ve diğerleri, 1912: 47).
 3. Metin içerisinde sözlü kaynak alıntı ve/veya aktarım belirtilmelidir. Örnek; (Gülbeyaz ile yapmış olduğumuz görüşmede ….) veya (Gülbeyaz ile kişisel görüşme, 1912).
 4. Kaynakçada, yazar soyadı (büyük) ve adı, eser adı, yayın yılı, yayın yeri gibi bildiler yer almalıdır.
 5. Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak hazırlanmalı, aynı yazara ait birden çok kaynakta ise kronolojik sıra kullanılmalıdır.
 6. Kaynakçada varsa yazılı kaynak, sözlü kaynak, internet kaynak diye ayrı başlıklar açılabilir.

Not: Yazım kurallarına uyulmaksızın hazırlanan bildiriler, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınmayacaktır.

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Poster bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 2. Poster boyutu 70 cm x 90 cm olmalı ve dik olarak tasarlanmalıdır.
 3. Poster başlığı 48 punto Times New Roman karakterinde, koyu, büyük harflerle ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 4. Yazar/yazarların isim ve soy isimleri başlığın altına bir satır atlanarak konulmalı ve ortalanmalıdır. İsmin ilk harfi ile soy isimlerin tamamı büyük harflerle, 36 punto ile yazılmalıdır.
 5. Yazarların unvan, kurum ve e-posta bilgileri posterin sonuna (*)dipnot formatında,  18 punto, tek satır aralığı biçiminde yazılmalıdır.
 6. Poster metni, tablo ve çizimler, 2 metre mesafeden kolaylıkla okunabilecek şekilde ve 1,5 satır aralığı kullanılarak tasarlanmalıdır.
 7. Alıntılar ve referanslar kongre tam bildiri metni yazım kuralları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Not: Poster bildiriler, salonların bulunduğu yerde programda belirtilecek gün ve saatte sergilenecektir. Her poster sahibi, poster oturumu süresince poster/posterlerinin yanında bulunmalı ve çalışmaları ile ilgili bilgiler vermelidir. Yazarı bulunmayan poster/posterler kesinlikle sergilenmeyecek ve bildiri kitabında yer almayacaktır.