TAM METİN BİLDİRİ YAYIN

Kongre programında yer alan ve sunumu yapılmış olan tüm bildirilerin özetleri “Kongre Özet Kitabında” yer alarak kongremiz web sayfasında yayınlanacaktır.

Kongrede sunulan bildiriler; tam metinlerin hakemlik sürecinden geçmesi ve kabulü durumunda yazar/yazarların talepleri doğrultusunda ISBN numaralı “5. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabında” bildiri olarak veya “Uluslararası Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi Kongre Özel Sayısında” makale olarak yayınlanacaktır.

Tam metinleri 31 Ağustos 2019 tarihine kadar gönderilmeyen bildirilere kongre kitabında veya dergi özel sayısında yer verilmeyecektir.

Kongrede yazar/yazarları tarafından sunulmayan bildiri kongre programında yer alsa dâhi kesinlikle yayınlanmayacaktır.