dans logo

TAM METİN BİLDİRİ YAYIN

Kongrede sunulan bildiriler; tam metinlerin hakemlik sürecinden geçmesi ve kabulü durumunda 4. Uluslararası Müzik ve Dans Kongre Kitabı’nda yayınlanacaktır.

Kongrede sunulmuş bildirinin düzenlenmiş tam metninin gönderilmemesi veya yazar/yazarlarının talep etmesi durumunda, bildirilerine kongre kitabında yer verilmeyecektir.

Kongrede yazarı veya yazarlarından biri tarafından sunulmayan bir bildiri kesinlikle yayınlanmayacaktır.