dans logo

TAM METİN BİLDİRİ YAYIN

Kongre programında yer alan ve sunumu yapılmış olan tüm bildiri özetleri “Kongre Özet Kitabında” yer alarak kongremiz web sayfasında yayınlanacaktır.

Kongrede sunulan bildiriler; tam metinlerin hakemlik sürecinden geçmesi ve kabulü durumunda yazar/yazarların talepleri doğrultusunda ISBN numaralı “6. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildiriler Kitabında” bildiri olarak yayınlanacaktır. Bildirisini akademik teşvik kriterlerine uygun, uluslararası dergide makale olarak yayınlatmak isteyen yazarlara yardımcı olunacaktır.

Tam metinleri 29 Kasım 2020 tarihine kadar gönderilmeyen bildirilere kongre kitabında yer verilmeyecektir. Kongrede yazar/yazarları tarafından sunulmayan bildiri kongre programında yer alsa dâhi kesinlikle yayınlanmayacaktır.