dans logo

SÖZLÜ VE POSTER SUNUMLAR

Kongremize katılacak olan devlet adamları, rektörler, akademisyenler, yazar ve sanatçılar gibi alanlarında söz sahibi olmuş olan şahsiyetlerin birikimlerinden istifade edebilmek için, ilk gün açılış konuşmalarından sonra bağımsız özel oturumlar düzenlenebilecektir.

Sözlü Bildiri sunum süresi 15 dakika sunum ve 5 dakika tartışma olmak üzere toplam 20 dakikadır. Süresi dolan sunum oturum başkanı tarafından sonlandırılacaktır.

Poster Bildiri sunum süresi 30 dakikadır ve Sözlü Bildiri oturumları ile eş zamanlı olmayacaktır.

Sunumlarda zaman yönetimine dikkat edilmesi hem aktarılmak istenen bilgilerin kesintiye uğramaması hem de kongre programının aksamaması adına önem arz etmektedir.