SERGİ KATILIM ŞARTLARI

Kongreye “Sergi” ile katılmayı düşünen katılımcılar eser görselini ve Sergi Başvuru Formunu 29 Mart 2020 Pazar gününe kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail ile göndermeleri gerekmektedir.

Sergi başvuruları “Sanat Kurulu” değerlendirmesi sonucuna göre kabul veya red edilecektir. Kabul edilen eser sahiplerine kabul yazıları gönderilecek ve eser bilgileri kongre programında yer alacaktır.

Sergi ile katılabilmek için bildiri sunumu yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece sergi ile katılım sağlayacak ve konaklayacak katılımcılar için ücret “Konaklamalı Katılım Ücreti” ile aynıdır. Konaklamasız olarak sadece sergi ile katılım sağlayacak katılımcılar “Konaklamasız Konser/Performans/Eser Katılım Ücreti” ödeyeceklerdir. Bildiri ile katılıp aynı zamanda sergi düzenleyecek katılımcılardan ayrıca sergi ücreti alınmayacaktır.

Sergi ücreti ve kongre hesap numarası ile ilgili bilgilere “Kongre Ücreti” linkinden, kongre takvimi ile ilgili bilgilere ise “Kongre Yeri ve Tarihi” linkinden ulaşılabilir.

Kongreye sergi ile katılan tüm katılımcılara “Sergi Katılım Belgesi” verilecek ve ISBN numaralı “6. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildiriler Kitabında” eserlerin görseli yer alacaktır. Sanat Kurulunun değerlendirmesi sonucunda alanlara göre “Sergi Ödülü” verilecektir.

Sergi tüm sanat disiplinlerinin (Resim, Baskı, Fotoğraf, Seramik, Çini, Geleneksel Türk Sanatları gibi) katılımına açıktır. Serginin teması serbesttir ve her bir sanatçı daha önce sergilenmemiş eserler ile sergiye katılabilecektir. Eserlerde her türlü teknik ve malzemeyi kullanmak serbesttir.

Her çalışmanın arka yüzüne sanatçının adı, iletişim adresi ve eserin künyesi yazılmalıdır.

Eser görseli en az 500 DPI çözünürlükte ve JPEG formatında olmalıdır. Basılı olarak ise kısa kenar 50 cm. ve uzun kenar 100 cm’yi geçmemelidir.

Kabul edilen eserlerin gönderim ve iade masrafları eser sahibine aittir. Kargo ile gelen veya geri gönderilen eserlerde oluşabilecek gecikmelerden, hasarlardan veya kaybolmadan ayrıca eserler teslim alındıktan sonra taşınma ve sergileme sırasında gereken tedbirlerin alınmasına rağmen oluşabilecek her türlü hasar, olumsuzluk vb. durumlardan kongremiz veya kongre kurullarımız sorumlu değildir. Herhangi bir şekilde hasar görmüş eser sergilenmeyecektir.

Kongre koordinatörleri eser sahiplerinden izin almaksızın eserlerin görsellerini kullanabilirler.

Kongre koordinatörleri eser sahiplerinden izin almaksızın eserlerin görsellerini kullanabilirler.

Sergi Başvuru Formu