dans logo

BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ

Lütfen duyurunun tamamını okumadan bildiri özeti göndermeyiniz. Aksi halde bildiri özetiniz değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kongre programında yer alan ve sunumu yapılmış olan tüm bildiri özetleri “Kongre Özet Kitabında” yer alarak kongremiz web sayfasında yayınlanacaktır. Hakem değerlendirme sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için bildiri özet formunun eksiksiz doldurulması önem arz etmektedir.

  1. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak göndermelidirler.
  2. En az 100 kelime en fazla 300 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.
  3. Özet; çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuçları içermelidir. Alt başlık kullanılmamalıdır.
  4. Çalışmaya ait en az 3 anahtar sözcük verilmelidir.
  5. Özet içinde kısaltma kullanılması durumunda, kısaltmanın açık şekli parantez içinde belirtilmelidir.
  6. Müzik ile ilgili bildiri özetleri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilecektir.
  7. Dans ile ilgili bildiri özetleri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilecektir.

NOT: Bir kişi en fazla iki (3) bildiride yazar olarak yer alabilir. Kongre programında yer alan ve sunumu yapılmış olan tüm bildirilerin özetleri “Kongre Özet Kitabında” yer alarak kongremiz web sayfasında yayınlanacaktır. Hakem değerlendirme sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için formun eksiksiz doldurulması önem arz etmektedir.

ÖZET GÖNDERİM TASLAĞI

YAZIM KURALLARI

KONU BAŞLIKLARI