dans logo

BİLDİRİ YAYIN

Kongre programında yer alan ve sunumu yapılmış olan tüm bildiri özetleri “Kongre Özet Kitabında” yer alarak kongre web sayfasında yayınlanacaktır.

Kongrede sunulan bildiriler; tam metinlerin hakemlik sürecinden geçmesi ve kabulü durumunda yazar/yazarların talepleri doğrultusunda ISBN numaralı “8. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildiriler Kitabında” veya “Uluslararası Dergi Özel Sayısında” bildiri olarak yayınlanacaktır.

Tam metinleri 07 Kasım 2021 tarihine kadar gönderilmeyen bildirilere kongre kitabında yer verilmeyecektir.

Kongrede yazar/yazarları tarafından sunulmayan bildiri kongre programında yer alsa dâhi kesinlikle yayınlanmayacaktır.