Kongre sayfamız yapım aşamasındadır. Sitemiz en kısa sürede faaliyete girecektir.

 

Kongre sayfamız yapım aşamasındadır. Sitemiz en kısa sürede faaliyete girecektir.

 
3. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ

KONGRE KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Kürşad GÜLBEYAZ

Yrd. Doç. Dr. Tarkan YAZICI

KONGRE YERİ VE TARİHİ

Azerbaycan Bakü Müzik Akademisi, Azerbaycan Bakü Koreografi Akademisi ile Bulgaristan Sofya Milli Spor Akademisi ortaklığında; Marmaris Filarmoni Derneği, Özsu Kostüm, Berk&Patners ile Anatolia Eğitim ve Kültür Vakfı’nın katkı ve destekleriyle düzenlenecek olan 3. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi 20-21-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Muğla Marmaris L’etolite Hotel’de gerçekleştirilecektir.

3. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ

15 Eylül 2017 Cuma

:

Bildiri özetlerinin gönderilebileceği son tarih

25 Eylül 2017 Pazartesi

:

Kabul edilen bildirilerin ilanı

06 Ekim 2017 Cuma

:

Kongreye kayıt için (ücret yatırma) son tarih

13 Ekim 2017 Cuma

:

Kongre programının ilanı

20 Ekim 2017 Cuma

:

1. gün kongre açılışı

22 Ekim 2017 Pazar

:

3. gün kongre kapanışı

19 Kasım 2017 Pazar

:

Bildiri tam metinlerin gönderilebileceği son tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONU BAŞLIKLARI

Müzik

Dans

Lisans-Lisansüstü Müzik Eğitim-Öğretimindeki Sorunlar

Lisans-Lisansüstü Dans Eğitim-Öğretimindeki Sorunlar

Müzik Öğretim Programları

Sahne ve Sahneleme Teknikleri

Araştırma ve Derleme

Araştırma ve Derleme

Müzik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Sanat Formu Olarak Dans

Müziğin Diğer Disiplinlerle (Bilim) Olan İlişkisi

Dansın Diğer Disiplinlerle (Bilim) Olan İlişkisi

Geleneksel Müzik ve Popüler Kültür

Dans ve Kültür

Geleneksel Müzikte Çokseslilik

Koreografi

Müzik ve Sosyal Sorumluluk

Dans ve Sosyal Sorumluluk

Politik Yaklaşımların Müzik Üzerindeki Etkileri

Hareket Notasyonu

Organoloji

Dans – Çalgı İlişkisi

Teknoloji ve Müzik

Teknoloji ve Dans

Toplumsal Cinsiyet ve Müzik

Toplumsal Cinsiyet ve Dans

ÖZET GÖNDERİMİ

Lütfen duyurunun tamamını okumadan bildiri özeti göndermeyiniz.

Özet gönderiminde hem Türkçe hem İngilizce özet olmalıdır. Bildirilerde her iki dilde de en az 100 en fazla 300 kelimeden oluşan özet yer almalıdır. Özet sonunda en az üç en fazla beş anahtar kelime yer almalıdır. Kongre programında yer alan tüm makale özetleri “Kongre Özet Kitabında” yer alarak kongremiz web sayfasında yayınlanacaktır. Hazırlanan bildiri özetleri yazım formatına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

Hazırlanan bildiriler mail yoluyla bilgi@imdcongress.com adresine gönderilecektir. Gönderilecek özetler taslak içerisine yazılarak gönderilmelidir. Lütfen kongre formatımıza uygun taslağı kullanarak gönderiniz. Kongre bildiri özet gönderim taslağını buradan indirebilirsiniz.

Hakem değerlendirme sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için formun eksiksiz doldurulması önem arz etmektedir. Form içerisinde bulunan konu başlıkları için web sayfamızdan konu başlıklarına bakınız.

SÖZLÜ VE POSTER SUNUMLAR

Kongremize katılacak olan devlet adamları, rektörler, akademisyenler, yazar ve sanatçılar gibi önemli şahsiyetlerin birikimlerinden istifade edebilmek için, ilk gün kongre kayıt ve açılış konuşmalarından sonra bağımsız özel oturumlar düzenlenebilecektir.

Her oturumda 4 bildiri sunulacak olup bildiri sunum süresi 15 dakikadır. Kesin kabul edilen bildiri sayısının fazla olması durumunda paralel oturumlar düzenlenecektir.

Poster bildiriler sözlü sunum oturumları haricinde yer alacaktır.

KATILIM

Kongre, öncelik hakkı bildiri sahiplerinde olmak üzere katılmak isteyen herkese açıktır. Kongrede sunulan bildiriler için sunumu yapan yazar/yazarlara “Sunum Belgesi” verilecektir. Bir yazar en fazla iki (2) bildiride yer alabilecek ve en fazla iki (2) bildiri sunabilecektir. Sunum yapan yazarın adı bildiri yazarlarından biri olmak zorundadır. Bildirinin “Kongre Özel Sayısında” yer alması için; kongre kayıt işlemlerinin tamamlanmış ve bildirinin kongrede sunulmuş olması gerekmektedir.

 

KONGRE KATILIM ve KONAKLAMA ÜCRETLERİ

Tek kişilik oda

500 TL

İki kişilik odada kişi başı

400 TL

Üç kişilik odada kişi başı

350 TL

Konaklamasız (katılım ücreti, çanta, yemek, cafe break vb. kişi başı)

300 TL

2. bildiri için

150 TL

Misafirli katılım (iki kişilik odada bir katılımcı ve bir misafir toplam)

600 TL

 

Not: Fiyatlara katılım ücreti ve konaklama bedeli (her şey dâhil tam pansiyon) dâhildir.

HESAP BİLGİLERİ

Kürşad GÜLBEYAZ

Vakıfbank Muğla Şube

HESAP NO: 001580077298390712

IBAN NO:TR11 0001 5001 5800 7298 3907 12

AÇIKLAMALAR

Bildiri ücreti hesaba yatırılırken, yazar/yazarların ad-soyadlarının belirtilmesi gerekmektedir.

Ücretlerin 06 Ekim 2017 tarihine kadar belirtilen banka hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. Aksi halde bildirisi “sunulabilir” nitelikte bulunmuş olsa dahi katılımcıya “kabul yazısı” gönderilmeyecek ve bildirisi kongre programından çıkarılacaktır. Geç yatırılan ücretler ise kesinlikle iade edilmeyecektir.

Ücretlerini yanlış hesaba yatıran, eksik veya geç yatırdığı için bildirisi programdan çıkarılan, kesin kabullerin ilanından önce yatıran ancak sonra bildirisi reddedilen, ilandan sonra bildirisi reddedildiği halde ücreti yatıran, ücreti yatırdığı halde sonradan katılmaktan vazgeçen, kongreye hiç gelmeyen, kongreye geldiği halde bildirisini sunmayan yazar/yazarlara hiçbir surette katılım ücretleri iade edilmeyecek ve bildirilerine kongre özel sayısında yer verilmeyecektir.

Bildiri yazarının veya yazarlarının kongre kurullarının herhangi birinde görev almaları katılım ücreti ödeme mecburiyetlerini kesinlikle ortadan kaldırmaz.

KONGRE BİLDİRİ YAYIN

Kongrede sunulan bildiriler hakemlik sürecinden geçmesi ve kabulü durumunda Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi (http://arthum.eurasianacademy.org) 3. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Özel Sayısında yer alarak yayınlanacaktır.

Kongrede sunulmuş bildirinin düzenlenmiş tam metninin gönderilmemesi veya yazar/yazarlarının talep etmesi durumunda, bildirilerine kongre özel sayısında yer verilmeyecektir. Kongrede yazarı veya yazarlarından biri tarafından sunulmayan bir bildiriye kesinlikle yer verilmeyecektir.

KONGRE AFİŞİ

2017 afis

ATÖLYE, WORKSHOP, DİNLETİ, KONSER

Atölye, workshop, dinleti ve konserler talep sayısına göre düzenlenecektir. Atölye, workshop, dinleti veya konser çalışmasında bulunmayı düşünen katılımcıların çalışmaları hakkındaki bilgileri ve varsa teknik, yer, alan vb. taleplerini 06 Ekim 2017 Cuma gününe kadar bilgi@imdccongress.com adresine mail ile göndermeleri gerekmektedir.

Atölye, workshop, dinleti ve konserler sözlü ve poster sunumlar ile eş zamanlı yapılmayacaktır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildirilerin Dili, Uzunluğu, Yazım Programı ve Sayfa Düzeni

Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.

Bildirilerin yazımı için tüm MS Word sürümleri geçerlidir.

Bildiri yazımı için kullanılacak font metnin tümünde Times New Roman olup puntolar: puntolar aşağıdaki gibi olacaktır.

Bildiri Başlığı (Kalın – 12 Punto)

Özet (8 punto)

Metin içlerinde (10 Punto)

Dipnotlar (8 Punto)

Bildiriler 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bildiri içinde yer alan nota, tablo, resim, şekiller vb. metni ortalayacak şekilde olup, sayfa sınırını aşmamalıdır.

Yazar/yazarların isimlerinin ilk harfi ile soy isimlerinin tamamı büyük harflerle bildiri başlığının altında, ortalı yazılmalı, kurum adı ve e-posta adresleri soy isimlerin sonuna (*) dipnot ile sayfa altında gösterilmelidir.

Bildirilerde her iki dilde de en az 100 en fazla 300 kelimeden oluşan özet yer almalıdır. Özet sonunda en az üç en fazla beş anahtar kelime yer almalıdır.

Bildirinin sayfa düzeni A4 boyutunda yapılandırılacak ve sayfa marjları üst, alt, sağ ve sol 2,5 cm olacak şekilde yazılmalıdır.

Tüm metin 1 satır aralığı, aralık önce ve sonra 0 nk, paragraf girdisi 1 cm, her iki yana yaslı olmalıdır.

Kaynakların Gösterimi

Metin içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı, yayın yılı, : , sayfa numarası biçiminde parantez içerisinde belirtilmelidir. Örnek: (Gülbeyaz, 1912: 47)

Kaynak birden çok yazar içeriyorsa yalnızca ilk yazarın soyadı kullanılmalı ve sonuna “ve diğerleri” ifadesi konulmalıdır. Ancak bu gösterim tarzı, tüm kaynakların listelendiği kaynakçada kesinlikle kullanılmamalıdır. Örnek: (Gülbeyaz ve diğerleri, 1912: 47)

Sözlü kaynak alıntı ve/veya aktarımında belirtilmelidir. Örnek; (Gülbeyaz ile yapmış olduğumuz görüşmede ….) veya (Gülbeyaz kişisel görüşme, 1912)

Kaynakçada, yazarlar başta soyadı ve bunu izleyerek, adlarının ilk harfleri kullanılarak belirtilmelidir.

Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak hazırlanmalı, aynı yazara ait birden çok kaynakta ise kronolojik sıra kullanılmalıdır.

Kaynakçada varsa yazılı kaynak, sözlü kaynak, internet kaynak diye ayrı başlıklar altında yer almalıdır.

Not: Yazım kurallarına uyulmaksızın hazırlanan bildiriler, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınmayacaktır.

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Poster bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Poster boyutu 70 cm x 90 cm olmalı ve dik olarak tasarlanmalıdır.

Poster başlığı 48 punto Times New Roman karakterinde, koyu, büyük harflerle ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Yazar/yazarların isim ve soy isimleri başlığın altına bir satır atlanarak konulmalı ve ortalanmalıdır. İsmin ilk harfi ile soy isimlerin tamamı büyük harflerle, 36 punto ile yazılmalıdır.

Yazarların unvan, kurum ve e-posta bilgileri posterin sonuna dipnot formatında, 18 punto, tek satır aralığı biçiminde yazılmalıdır.

Poster metni, tablo ve çizimler, 2 metre mesafeden kolaylıkla okunabilecek şekilde ve 1,5 satır aralığı kullanılarak tasarlanmalıdır.

Alıntılar ve referanslar kongre tam bildiri metni yazım kuralları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Not: Poster bildiriler, salonların bulunduğu yerde programda belirtilecek günde ve saatte sergilenecektir. Her poster sahibi, poster oturumu süresince poster/posterlerinin yanında bulunmalı ve çalışmaları ile ilgili bilgiler vermelidir. Yazarı bulunmayan poster/posterler kesinlikle sergilenmeyecek ve bildiri kitabında yer almayacaktır.

KONAKLAMA

Slayt gösterisinde göster: letoile.tif

www.letoilehotel.com

HER ŞEY DAHİL YİYECEK VE İÇECEK KONSEPTİ

1 - KAHVALTI

           07:30 - 10:00

2 - ÖĞLE YEMEĞİ

           12:30 - 14:00

3 - SNACK SERVİSİ

           14:00 - 16:00

4 - PASTANE SERVİSİ

           14:00 –21:00

       PASTANE SERVİS SAATİNDE DONDURMA DA İKRAM EDİLMEKTEDİR

5 - AKŞAM YEMEĞİ

           19:00 - 21:00

6 - GECE ÇORBASI

           23:00 - 24:00

7 - 10:00 – 24:00 ARASI TÜM YERLİ ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

HER ŞEY DAHİL KONSEPTİ DIŞINDAKİ YİYECEK VE İÇECEKLER

1 – TÜM YABANCI İÇECEKLER

2 – 10:00 – 24:00 SAATLERİ DIŞINDA TÜM YİYECEK VE İÇECEKLER

3 – TAZE SIKILMIŞ MEYVE SULARI

4 – SÜPER MARKET

5 – TÜRK KAHVESİ

6 – A’LA CARTE RESTAURANT VE BEACH BAR

7 – ODA SERVİSİ 

DİĞER HER ŞEY DAHİL KONSEPTİ İÇERİĞİ

1 – MASA TENİSİ                            6 – BASKETBOL

2 – BİLARDO                                   7 – FUTBOL

3 – TAVLA                                        8 – TÜRK HAMAMI – FITNESS CENTER – SAUNA

4 – DART                                           

5 – GÜNDÜZ TENİS  

*YUKARIDA YAZILANLARIN DIŞINDAKİLER EKSTRADIR.